Primăria Mărişel județul Cluj

REZULTATE LA PROBA SCRISA PENTRU CONCURSUL DE OCUPARE A FUNCTIEI PUBLICE - POLITIST LOCAL