Primăria Mărişel județul Cluj

REZULTATE LA PROBA DE SELECTIE A DOSARELOR PENTRU CONCURSUL DE OCUPARE A FUNCTIEI PUBLICE - POLITIST LOCAL