Primăria Mărişel județul Cluj

REZULTATE LA INTERVIU PENTRU CONCURSUL DE OCUPARE A FUNCTIEI PUBLICE - POLITIST LOCAL