Primăria Mărişel județul Cluj

ANUNT- Concursul pentru ocuparea functiei publice de Secretar General al UAT Comuna Marisel,din data de 28.11.2019,publicat in M.O. al Romaniei partea III,se anuleaza din motive procedurale.