Primăria Mărişel județul Cluj

CU PRIVIRE LA APROBAREA MODIFICĂRILOR DE ORDIN FINANCIAR APĂRUTE LA PROIECTULUI TEHNIC PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚIE “MODERNIZARE DRUMURI ÎN COMUNA MĂRIȘEL, JUDEȚUL CLUJ”

12 martie 2020